Reformačné listy 2018


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obsah: OSMIČKOVÝ ROK V CIRKVI; DVOJITÝ METER NA PRIMERANOSŤ ZAŤAŽENIA ROZPOČTU; NIE JE ÚŽITOK AKO ÚŽITOK; VIANOCE V KOŠI; 25 ROKOV SEM – ROZHOVOR; REFORMAČNÉ OKIENKO; OKIENKO MOS; ONA ZAŽIJE ROMÁN – TY HO NAPÍŠEŠ! Z NÁVRATOV K TIMRAVE; DIETRICH BONHOEFFER: O DOBREJ MOCI; CINTORÍN NA KOZEJ BRÁNE – TICHÉ MIESTO VIERY; MODLITEBNÁ REŤAZ  Jan 12, 2018, 10:12 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: ÚVODNÍK; ROZLÚČKA S PROFESOROM IGOROM KIŠŠOM; PROTI - SYNODÁLNE PREDSEDNÍCTVO ECAV; 10 EUR ZA CIRKEVNÉ SOBÁŠE; NENECHÁM ŤA A NEOPUSTÍM – ROZHOVOR; DAGMAR MOZOLOVÁ OCENENÁ KRIŠTÁĽOVÝM KRÍDLOM; REFORMAČNÉ OKIENKO; MODLITEBNÁ REŤAZ; OKIENKO MOS; ONA ZAŽIJE ROMÁN – TY HO NAPÍŠEŠ! Z NÁVRATOV K TIMRAVE; V BABYLONSKOM ZAJATÍ; SKUTOČNÁ REFORMÁCIA ...  Jan 26, 2018, 8:50 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: JE TU ROZHODUJÚCI ČAS KONVENTOV ZBOROV A SENIORÁTOV!; AKTY A PAAKTY; VPLYV LUTHEROVEJ REFORMÁCIE NA ROZVOJ DIAKONIE - ROZHOVOR; REFORMAČNÉ OKIENKO; MODLITEBNÁ REŤAZ; OKIENKO MOS; NIE JE ÚŽITOK AKO ÚŽITOK II.  Feb 2, 2018, 10:34 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: BUDÚ VOĽBY V ECAV?; PREVIERKY, ZÁVIERKY A OSPRAVEDLNENIE; REFORMAČNÉ OKIENKO; MODLITEBNÁ REŤAZ; POTREBNÝ NÁVRAT K SYNODE ECAV 2017; O PRÁVNOM STAVE V CZ MYJAVA; ČO SME BOLI POVINNÍ ...  Feb 9, 2018, 9:25 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: AKÉ SÚ PRÁVA AKCIONÁROV TRANOSCIA?; PREDAJCOVIA CIRKEVNÉHO MAJETKU; PREČO NESÚHLASÍME S PREDAJOM CIRKEVNÉHO MAJETKU; REFORMAČNÉ OKIENKO; NEZASLÚŽENÁ MILOSŤ - KÁZEŇ; PRED STO ROKMI O TRANOSCIU; HISTORICKÉ KONTEXTY VYDAVATEĽSTVA TRANOSCIA A EPST; MODLITEBNÁ REŤAZ  Feb 16, 2018, 10:06 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: NESMIEME BYŤ ĽAHOSTAJNÍ; REAKCIA ČLENOV ECAV NA VRAŽDU JÁNA KUCIAKA A MARTINY KUŠNÍROVEJ; O PRÁVNOM STAVE V CZ ECAV MYJAVA II.; ROZPRÁVKA ČAROTAJNÉ ABSURDITY; AJ CIRKEVNÉ SÚDNICTVO POTREBUJE REFORMU – ROZHOVOR; AD: POTREBNÝ NÁVRAT K SYNODE 2017; ZVUK BOŽIEHO SLOVA; K VÝROČIU NARODENIA MILANA HODŽU; REFORMAČNÉ OKIENKO  Mar 2, 2018, 4:26 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: SKUTOK SA STAL; IDE O NÁS; KTO NENÁVIDÍ BRATA, JE VRAH; KOĽKO FUNKCIÍ, TOĽKO MOCI V CIRKVI MÁŠ ...; REAKCIA NA ČLÁNOK; K REAKCII ....; A DOSŤ!; POPRASKANÉ OMIETKY A VÍŤAZNÝ FEBRUÁR; MODLITEBNÁ REŤAZ; INFO ZO ZED; ROZLÚČKA S NOVINÁROM J. KUCIAKOM; REFORMAČNÉ OKIENKO; ZMENA DEKANA NA EBF UK; PROCHRIST  Mar 9, 2018, 12:43 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH ČÍSLA: POSTAVME SA ZA SLUŠNÉ KRESŤANSTVO; ČUDNÁ CIRKEVNÁ POLITIKA A NEZASTAVITEĽNÝ DIKTÁT; ZVUKY ČASU; MODLITEBNÁ REŤAZ; VOĽBY DEKANA EBF UK UŽ V PONDELOK; POZVÁNKA NA VZ ZED; NASLEDUJME KRISTA, A TO ÚPLNE STAČÍ – ROZHOVOR; REFORMAČNÉ OKIENKO – SMRŤ, KTORÁ PREBRALA K ŽIVOTU; V TOMTO TICHOM, PÔSTNOM ČASE ...; PRÍHOVOR BR. FARÁRA IVANA EĽKA; STANOVISKO PREDSEDNÍCTVA CZ MYJAVA  Mar 24, 2018, 11:16 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah listov: MAŤ V SRDCI KRISTA; MODLITBA ZA CIRKEV; REFORMÁCIA OSTÁVA ÚSPEŠNÝM BOŽÍM PROJEKTOM; ROZHOVOR S EVOU BACHLETOVOU; MODLITEBNÁ REŤAZ; POZVÁNKA NA VZ ZED; ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO – DVA PRÍHOVORY  Mar 29, 2018, 10:14 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: TERMÍNY K VOĽBÁM BISKUPA ZD; ROCHU ZVLÁŠTNE POZVÁNKY Z ECAV; ČAKANIE NA GODOTA!? ALEBO INÝCH ...; BÁBKOHERECTVO, ALEBO ...; REFORMAČNÉ OKIENKO; ALE ČI SYN ČLOVEKA NÁJDE VIERU NA ZEMI, KEĎ PRÍDE?; MODLITEBNÁ REŤAZ; POZVÁNKY  Apr 6, 2018, 4:43 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: Pozvánka na Modlitebné zhromaždenie dňa 15. apríla 2018 o 15.30 pred GBÚ; List predsedom SPK ZEDu; Čas kriku kameňov; Modlitebná reťaz; Konferencia EVS; Valné zhromaždenie ZED; Voľby biskupa Západného dištriktu  Apr 13, 2018, 7:23 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: PREHLÁSENIE Z MODLITEBNÉHO ZHROMAŽDENIA K VÝVOJU V ECAV NA SLOVENSKU; NEPRIATEĽSKÁ ATMOSFÉRA; PREMÁRNENÁ PRÍLEŽITOSŤ; TERMÍNY K VOĽBÁM V ZD; MODLITEBNÁ REŤAZ; DOMOV BIELYCH HLÁV V STAREJ TUREJ ZNOVU OŽIL; REFORMAČNÉ OKIENKO – SPRÁVA PREDSEDU ZED; LIST PREDSEDNÍCTVAM SENIORÁTOV  Apr 19, 2018, 1:37 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: VOĽBY V ECAV SÚ TU A NAŠA ZODPOVEDNOSŤ TIEŽ!; TOHTOROČNÉ VZ ZED BOLO INÉ; MODLITEBNÁ REŤAZ; VOĽBY V ZD A V ECAV; AKO SA RODILA ČSR A NAŠA CIRKEV; REFORMAČNÉ OKIENKO; DIRIGENT A HLASNÉ TRÚBY; SÚKROMNÁ RANA; OZNAM O VZ OZ HELP; POZVÁNKA NA KONFERENCIU EVS  Apr 27, 2018, 5:49 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: Volebné nedele pred nami; Kandidáti na biskupa ZD ECAV na Slovensku; Modlitebná reťaz; Výzva pre kandidátov; Reformačné okienko; Tváre; Deň matiek; Krátka správa z VZ o.z. HELP  May 11, 2018, 6:53 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ako samostatná príloha na vytlačenie a rozdanie v cirkevných zboroch.  May 18, 2018, 11:10 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: SVIATKY PRAVDY; LIST DOZORCOM V CIRKEVNÝCH ZBOROCH ZD; NÁVRATKA; REFORMAČNÉ OKIENKO; MODLITEBNÁ REŤAZ; OKIENKO MOS; CIRKEVNÉ ZÁKONY K VOĽBÁM; VOLEBNÉ PROGRAMY KANDIDÁTOV; O NIČ SA NEPOTREBUJEME HORLIVEJŠIE MODLIEVAŤ, AKO O DUCHA SVÄTÉHO; KANDIDÁT NA BISKUPA MICHAL ZAJDEN ZAMLČAL V ROZHOVORE PRE EPST ZÁSADNÉ INFORMÁCIE; KAM BY SOM ŠIEL  May 18, 2018, 11:09 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI; POVEDZ TO TROM – KAMPAŇ DOBRÉHO SLOVA; MODLITEBNÁ REŤAZ; ANKETA – AKÝ BY MAL BYŤ EVANJELICKÝ BISKUP?; VOĽBY; KONŠPIRÁCIE VLÁDNU SVETU; REFORMAČNÉ OKIENKO; MOZAIKA REAKCIÍ K AKTUÁLNEMU DIANIU; VPK A MOJA OSOBNÁ SKÚSENOSŤ; „NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ!“  May 25, 2018, 1:49 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: Výzva a vyhlásenie k aktuálne prebiehajúcim voľbám v ECAV; Kandidát; Okienko MoS - Nemám čas!; Nie rasizmu - aj tomu konfesijnému; Stanovisko k osočujúcim vyjadreniam v EPST; Michal Zajden je kandidátom dosluhujúceho vedenia cirkvi; Harmonogram volieb v ECAV  Jun 1, 2018, 9:22 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ako samostatná príloha na vytlačenie a rozdanie vo vašich cirkevných zboroch  Jun 8, 2018, 1:52 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: STANOVISKO K „VÝZVE PREDSTAVITEĽOV A ČLENOV...“; PASTIERSKY LIST BISKUPA VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU; KANDIDÁTI NA GENERÁLNEHO BISKUPA, GENERÁLNEHO DOZORCU A DOZORCU VD; KTO POZNÁ TVOJE MENO?; OKIENKO MOS; POUČÍME SA Z VLASTNEJ HISTÓRIE?; VOĽBY, VOLÍME, OČAKÁVAME; AKO SOM SA STAL V ECAV DRUHOTRIEDNYM KRESŤANOM; LIST PRE EPST  Jun 8, 2018, 1:50 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: CIRKEV V BOŽÍCH DEJINÁCH; STANOVISKO ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE KU SPORU DANIŠ VS. REFORMATA; VYBRALI SI PAVLA; REFORMAČNÉ OKIENKO; CIRKEVNÉ PREDPISY K VOĽBÁM; MODLITEBNÁ REŤAZ, TERMÍNY VOLIEB; UZNESENIA COJ, OZNAM; PREČO PÔJDEM VOLIŤ A KOHO SI VYBERIEM; KTORÝ PRÍSTUP JE BLIŽŠÍ; EVANJELIU? Z VAŠICH LISTOV  Jun 15, 2018, 1:04 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ako samostatná príloha na vytlačenie a rozdanie vo vašich cirkevných zboroch, pre vašich príbuzných, či priateľov. PRÍĎ VOLIŤ!  Jun 22, 2018, 2:59 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: ČAS VYSVEDČENÍ; ZÁKERNÁ KRIMINALIZÁCIA; ROVNAKÉ PRAVIDLÁ PRE VŠETKÝCH?; OTVORENÝ LIST BISKUPOVI ECAV A BISKUPOVI ZD; PRÍBEH SPOLOČNOSTI REFORMATA; MODLITEBNÁ REŤAZ; REFORMAČNÉ OKIENKO; O ČO IDE V CIRKVI ALEBO SLOVO V SLOVÁCH; ČÍM CHCEŠ BYŤ? UDAVAČ!; BLAHOŽELANIA JÁNOM A...; Z VAŠICH LISTOV  Jun 22, 2018, 2:56 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: LETNÉ CESTY; NENÁVISŤ V CIRKVI A ČO ĎALEJ?; CIRKUSANTI; VRECKÁRI; VERÍM – BÁSEŇ; NEPOCHOPITEĽNÁ PROTICHODNOSŤ STANOVÍSK; REFORMAČNÉ OKIENKO; PRÍBEH SPOLOČNOSTI REFORMATA S.R.O. – POKRAČOVANIE; MODLITEBNÁ REŤAZ; POHĽAD JASNE NASMEROVANÝ NA KRISTA; OTVORENÝ LIST BISKUPOM ECAV A ZD; PREDSEDNÍCTVO ECAV PREDALO POZEMKY A GARÁŽ BEZ SÚHLASU SYNODY; DOSLUHUJÚCE VEDENIE ECAV NA SLOVENSKU ZLYHALO – VZBÚRILO SA VLASTNÉMU UČENIU, KRESŤANSKÝM PRINCÍPOM A REFORMAČNÝM ZÁSADÁM!; REAKCIE NA ZAVÁDZAJÚCE INFORMÁCIE ZVEREJNENÉ NA INTERNETE; K JUBILEÁM NAŠICH BRATOV; NAJVÄČŠÍ DAR PRE DETI  Jun 29, 2018, 9:53 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: LETNÝ ČAS MILOSTI; SVIATOK CYRILA A METODA; INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA DIŠTRIKTUÁLNEHO PRESBYTERSTVA ZD ECAV; AKTUÁLNE K VOĽBÁM; MODLITEBNÁ REŤAZ; ŽIVÁ VIERA Z ÉTERU – ROZHOVOR; REFORMAČNÉ OKIENKO; MAJSTER JÁN HUS; AKO ČÍTAŤ BIBLIU  Jul 13, 2018, 9:47 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU; KTO KLAME SLOVENSKÝ EVANJELICKÝ ĽUD?; HĽADANIE PRAVDY; ROZHOVOR S JOZEFOM GREXOM; MODLITEBNÁ REŤAZ; REFORMAČNÉ OKIENKO; DIAGNÓZA CHORÔB CIRKVI; Z VAŠICH LISTOV  Jul 27, 2018, 7:06 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: REAKCIA NA VÝZVU EMERITNÝCH DOZORCOV ECAV; STANOVISKO K INICIATÍVE EMERITNÝCH GENERÁLNYCH DOZOROV; CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU; ROZHOVOR S BRATOM DUŠANOM TÓTHOM; DIAGNÓZA CHORÔB CIRKVI – DOKONČENIE; MODLITEBNÁ REŤAZ; PRÁVO KANDIDAČNEJ PORADY  Aug 9, 2018, 7:12 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: DEŇ POKÁNIA – 2. SEPTEMBER; MÔJ AUGUST; MODLITEBNÁ REŤAZ; MODRANSKÁ STOPA SAMUELA ZOCHA; AUGUST 1968 A MY; REAKCIA NA LIST EMERITNÝCH BISKUPOV V EPST  Aug 24, 2018, 5:50 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
VYHLÁSENIE HELP O. Z. K MARENIU VOLIEB ZO STRANY DOSLUHUJÚCEHO PREDSEDNÍCTVA ECAV NA SLOVENSKU; ROZHOVOR S IVANOM EĽKOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA; ROZHOVOR S MARIÁNOM KAŇUCHOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA; EVANJELIK ASSASSIN; PROSBA S VÝZVOU; POZVÁNKA NA 12. VZ SEŽ; VÝZVA K ÚČASTI NA VOĽBÁCH; MODLITEBNÁ REŤAZ; STANOVISKO BRATA BISKUPA VD A PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV K LISTU P-ECAV ZO DŇA 30.8.2018; POZVANIE NA DEŇ ZMIERENIA; REFORMAČNÉ OKIENKO  Sep 7, 2018, 2:45 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: NOVÁ RELÁCIA DOSLUHUJÚCEHO PREDSEDNÍCTVA ECAV: POŠTA PRE TEBA; TOHTOROČNÝ SEMFEST; ROZHOVOR S IVANOM EĽKOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA; ROZHOVOR S MARIÁNOM KAŇUCHOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA; ODPORÚČANIE; MODLITEBNÁ REŤAZ; REFORMAČNÉ OKIENKO; POZVANIE NA DEŇ ZMIERENIA; POZVÁNKY; VÝZVA K ÚČASTI NA VOĽBÁCH; UZNESENIA  Sep 14, 2018, 11:49 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: NEDEĽA NÁDEJE; SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE KU DŇU ZMIERENIA, DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV 2018, POPRAD; AKÚ ECAV NA SLOVENSKU CHCEME – VÍZIA ROZVOJA; ROZHOVOR S IVANOM EĽKOM, KADIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA; ROZHOVOR S MARIÁNOM KAŇUCHOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA; MODLITEBNÁ REŤAZ; DEŇ ZMIERENIA; REFORMAČNÉ OKIENKO; OZNAMY, PODPORA  Sep 21, 2018, 4:01 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: OKTÓBER BOL V DEJINÁCH ROZHODUJÚCI, OKTÓBER 2018 ROVNAKO; ZASADAL KONVENT ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU; ĽUDOVÉ ČASOPISY EVANJELICKEJ CIRKVI V ROKOCH 1918–1938; REFORMAČNÉ OKIENKO; MODLITEBNÁ REŤAZ  Oct 5, 2018, 1:57 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: ÚVODNÍK; SYNODÁLOM K SYNODE 2018; MODLITEBNÁ REŤAZ; ĽUDOVÉ ČASOPISY EVANJELICKEJ CIRKVI V ROKOCH 1918–1938; MODLITBA RODINY ZA POŽEHNANIE SYNODY SYNODA 2018 V MARTINE; MODLITBA ZA DELEGÁTOV NA SYNODU ZO STAVU KŇAZSKÉHO  Oct 16, 2018, 2:09 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: NEZANEDBÁVAŤ POHĽAD DO SPÄTNÉHO ZRKADLA; ZASADALA SYNODA ECAV NA SLOVENSKU; TO, KÝM SME – KONFESIJNÍ LUTERÁNI, NÁS ROBÍ ATRAKTÍVNYMI; REFORMAČNÉ OKIENKO; Z MYŠLIENOK MARTINA LUTHERA A CITÁTY ZAKLADATEĽOV ČSR; MEMORANDUM ECAV; MODLITEBNÁ REŤAZ; OZNAMY  Oct 27, 2018, 4:10 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: ČAS OČAKÁVANIA; 12. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEŽ; ODHALILI PAMÄTNÚ TABUĽU J. TURZOVI; DVE DESAŤROČIA SLOVA O BOHU – V ROZHLASOVOM ÉTERI; ELIÁŠ LÁNI; OCENENIE; KAM CHCEME ÍSŤ AKO CIRKEV – VÝBER Z CHARTY 2017; MODLITEBNÁ REŤAZ  Nov 9, 2018, 1:54 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: CIRKEV V MEDZIČASE; REFLEXIA AKTIVÍT HELP 2018; PAMIATKA REFORMÁCIE; FARÁRI V ULICIACH; ZÁPADNÝ DIŠTRIKT ECAV, BISKUPSKÝ ÚRAD ZD ECAV; REFORMAČNÉ OKIENKO; MODLITEBNÁ REŤAZ; AKO SME SA DOSTALI DO RÚK NOVODOBÉHO OTROKÁRA; VYBERÁME Z CHARTY 2017  Nov 23, 2018, 2:36 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018; KTOSI JE ZA DVERAMI; REFORMÁCIA – NENOSTE OSLA NA PLECIACH; OKIENKO MOS; MODLITEBNÁ REŤAZ; KRISTUS V STREDE VIANOC – ROZHOVOR; REFORMAČNÉ OKIENKO; CIRKEVNÉ SÚDNICTVO ECAV; VIANOČNÝ ČAS; KONIEC ROKA  Dec 21, 2018, 11:50 AM evanjelicka verejnost