Iné zaujímavosti

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Článok o CZ Dúbravka. S ohodnotením od br. farára.  Mar 6, 2013, 1:18 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Otvorený list predsedníctva ECAV adresovaný CZ Bratislava  Mar 6, 2013, 1:19 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Odpoveď CZ Bratislava predsedníctvu ECAV na otvorený list.  Mar 6, 2013, 1:20 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Otvorené listy si všimli aj médiá.  Mar 6, 2013, 1:21 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
"Férové" otázky EPsT kadidátom na predsedníctvo ZD. Názor si urobte sami.  Mar 6, 2013, 1:24 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ďalšie "férové" otázky z dieľne EPsT.  Mar 6, 2013, 1:25 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ani pri kandidatúre na dozorcu VD EPsT nezaváhal.  Mar 6, 2013, 1:27 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Záujemcovia si môžu prečítať tlačový zákon. Platí aj pre EPsT.  Mar 6, 2013, 1:32 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Etický kódex novinára. Koná EPsT podľa neho? Ku dnešnému dňu nie je jeho signatárom.  Mar 6, 2013, 1:50 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Emeritno-biskupská reflexia.  Mar 6, 2013, 1:53 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ďalšia emeritno-biskupská reflexia.  Mar 6, 2013, 1:53 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Zásady správania, protokol ECAV pri styku s ústavnými činiteľmi a verejnými, politickými a cirkevnými predstaviteľmi a protokol pri slávnostiach ECAV. Zaujímavé čítanie :)  Mar 12, 2013, 2:11 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
V závere, podobnosť čisto náhodná?  Dec 2, 2013, 9:37 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Nahrávka aktívu o vzťahoch. Nižšia kvalita, ale počúvateľné.  Jan 21, 2014, 9:26 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
2. časť nahrávky z aktívu o vzťahoch. Počúvateľné. Pozor! Súbor má cca 160MB!  Jan 21, 2014, 9:26 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Diskusný príspevok br. Maroša Šefranka zo synody 2011 k článkom predsedu vieroučného výboru Ján Meňkyho uverejneným v EPST  Jan 22, 2014, 8:42 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jan 29, 2014, 2:44 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Podpisana....  Feb 8, 2014, 11:53 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Poslušne hláste....  Feb 13, 2014, 9:39 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
List z Ministerstva kultúry SR o rozdelení a použití finančných prostriedkov na rok 2013  May 23, 2014, 6:01 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
List členom Generálneho presbyterstva ohľadom používania financií určených na platy farárov na prevádzku GBÚ.  May 23, 2014, 6:03 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Porovnanie vývoja minimálnej mzdy (MM) a osobných požitkov duchovných (OPD) za ostatné roky.  May 23, 2014, 6:04 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Návrh upraveného rozpočtu ECAV na rok 2015, pri ktorom by farári reálne dostali zvýšený plat o 16EUR, ktoré štát cirkvám dal. Tento návrh na Generálnom presbyterstve neprešiel. Peniaze dal GBÚ.  May 26, 2014, 7:54 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Stanovisko presbyterstva Tatranskeho senioratu k predaju erotickej, astrologickej a ezoterickej literatury v predajni Tranoscia v Lipt. Mikulasi.  Jun 5, 2014, 12:08 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ako to bolo s nesuhlasom k volbe seniora GESEN? Precitajte si.  Jul 1, 2014, 9:26 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jan 29, 2015, 9:05 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jan 29, 2017, 11:53 AM evanjelicka verejnost