Neuverejnené v ev. posle

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Mar 22, 2017, 11:30 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 22, 2017, 11:31 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 22, 2017, 11:32 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
EPST to odmietol uverejniť. V predstavenstve Tranoscius a.s. sedia Milan Krivda aj Imrich Lukáč - autor článku. V dozornej rade sedí Miloš Klátik.  Mar 22, 2017, 11:33 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Súbor obsahuje sprievodný list, samotnú reakciu, žiadosti poslané emailom, kópiu podacieho lístka z pošty, výpis z OR, kde sú vyznačení ľudia z riadiacich orgánov Tranoscia - Klátik, Lukáč, Krivda, aby bolo jasné, že Tranoscius, ani Ev. posol nie sú nezávislé. Títo ľudia priamo riadia spoločnosť a teda aj Ev. posol  Mar 22, 2017, 11:34 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Vraj v Ev. posli nie je cenzúra a uverejňujú objektívne informácie. Presvedčte sa na vlastné oči. Neuverejnená reakcia s. Muchovej.  Mar 22, 2017, 11:37 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Šéfredaktorka Martina Kováčiková odmietla túto reakciu uverejniť.  Mar 22, 2017, 11:38 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ku ohováraniu ich zborového dozorcu M. Dubekom  Mar 22, 2017, 11:39 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Keď vás redaktorka naháňa, vyhráža sa, no potom "rozhovor" neuverejní.  Mar 27, 2017, 6:26 AM evanjelicka verejnost