Prípad Bratislava

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  May 28, 2014, 3:21 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 28, 2014, 3:22 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 28, 2014, 3:40 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 28, 2014, 3:41 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 28, 2014, 3:24 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Abdikácia s uvedením dôvodov.  Jun 27, 2014, 8:55 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Diskusný príspevok z VZ Združenia ev. duchovných. Bol prednesený 23. 4. 2012. 2. 5. 2012 podala s. JUDr. Anna Drobná návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia voči zb. farárovi a zb. dozorcovi. Náhoda?  Jun 27, 2014, 8:57 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Reakcia brata farára Šefranka na Stanovisko predsedníctva ECAV zverejneného na ecav.sk. V tejto reakcii sú odkazy na prílohy, ktoré nájdete v súboroch 09 - 14.  Jun 27, 2014, 2:34 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jun 27, 2014, 2:35 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Upozornenie: Súbor má 30MB. Porovnajte s tabuľkami, ktoré uvádza v "odbornom názore" predsedníctvo ECAV.  Jun 27, 2014, 2:38 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jun 27, 2014, 2:39 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jun 27, 2014, 2:40 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Aj s uznesením presbyterstva BASEN, ako reakciou na abdikáciu.  Jun 27, 2014, 2:42 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jun 27, 2014, 2:43 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Tu nájdete prehľad čísel, ktoré uvádza predsedníctvo ECAV s pôvodným a kontrolným znaleckým posudkom znalcov, ktorí v bytoch naozaj boli a odborným stanoviskom znalca, ktorý v bytoch nebol.  Jun 29, 2014, 9:16 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Podpísaná dohoda o rozdelení majetku bývalého CZ Bratislava, ktorý sa potom následne rozdelil na 3 samostatné cirkevné zbory CZ Konventná, CZ Legionárska, CZ Dúbravka.  Jul 1, 2014, 9:28 AM evanjelicka verejnost