Reformačné listy 2017


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Mar 11, 2017, 11:04 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 11, 2017, 11:05 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 22, 2017, 11:44 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 24, 2017, 12:22 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 31, 2017, 12:50 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 20, 2017, 11:21 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 20, 2017, 11:22 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 21, 2017, 5:43 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 5, 2017, 7:26 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 5, 2017, 7:26 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník: Sloboda slova a demokracia; Aktuálne dianie: Výklad zákona; Otvorený list; Reformačné okienko - O piesni Hrad prepevný; CHARTA 2017 - pokračovanie, O čo nám ide?; Okienko MoS; Prianie Evanjelickej jednoty ku Dňu matiek; Spolupráca  May 26, 2017, 7:14 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník; Aktuálne dianie - Mýtus o Posle alebo...; Uznesenia z konventu CZ Z. Kostoľany; Informácia o disciplinárnom konaní na I. Muchu; Reformačné okienko - Znovuzrodenie, Modlitba za konvent ZD; CHARTA 2017 - pokračovanie; Okienko MoS; Z vašich mailov, príspevkov - Pokoj vám!; Podpora; Spolupráca  May 26, 2017, 7:11 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník; Aktuálne dianie – Konvent Západného dištriktu; Pozdrav emeritného biskupa ZD; Okienko MoS;Reformačné okienko – Zamyslenie, Almanach...; CHARTA 2017 – pokračovanie; O čo ide laikom?; Z vašich mailov, príspevkov; Podpora  May 29, 2017, 9:57 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: Úvodník; Charta 2017 - dokončenie; Aktuálne dianie; Verím v Ducha Svätého; Reformačné okienko; Okienko MoS; Anketa Reformačných listov; Vyšívaná Reformácia  Jun 3, 2017, 2:00 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník - Autoritárske štruktúry; Aktuálne dianie - Akty X, Uznesenia SK ŠZS, Viera všeobecná kresťanská; Reformačné okienko - Úvaha, Modlitba za synodu; Novinka v duchovnej literatúre; Zo správy Dozorcu VD; Okienko MoS, Modlitebná reťaz; Výzva k účasti na Synode v Nimnici; Anketa RL; Podpora, Spolupráca, Kontakt  Jun 9, 2017, 7:15 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník - Hospodinovi patrí česť a moc!; Aktuálne dianie - Náš Hrad prepevný, Eva Bachletová v Toronte, Predsedovi Generálneho súdu; Byť s Bohom vo vzťahu; Reformačné okienko - pokrač., Je ešte stále potrebná reformácia?, Modlitba delegáta na Synodu; Novinka v duchovnej literatúre; Prehľad a pripomenutie Charty 2017; Okienko MoS, Modlitebná reťaz; Výzva k účasti na Synode v Nimnici; Čo sa u nás deje? Čo sa deje v ECAV?; Anketa Reformačných listov; Kontakty  Jun 14, 2017, 12:10 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Úvodník - Slobodných 95 slov z Nimnice; Aktuálne dianie - Postsynodálne reflexie, O Synode po Synode; Novinka v duchovnej literatúre; Okienko MoS, Modlitebná reťaz; Zasadala Synoda ECAV na Slovensku; Reformačné okienko - pokr.: Je ešte stále potrebná Reformácia?, Modlitba za cirkev; Opera Hrad prepevný; Anketa Reformačných listov; Anketa po zasadnutí Synody; Reakcia; Podpora, spolupráca, kontakty  Jun 23, 2017, 8:06 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník; Aktuálne dianie - Opera Hrad prepevný; Modlitebná reťaz; Reformačné okienko - Božia prítomnosť, svedomie, kamery, cirkevnoprávne predpisy; Z vašich mailov, reakcií - Drevené kalichy a zlatí biskupi; Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!; Radosť v Bohu; Podpora, spolupráca, kontakty  Jun 30, 2017, 7:40 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník; Aktuálne dianie - Po ovocí ich poznáte, Otvorený list z r. 2012, Odkaz predkov zachováme, Bdejte - zamyslenie nad synodou, Kto tu klame a kto koho (ne)rešpektuje?; Opera Hrad prepevný; Reformačné okienko; Okienko MoS - Modlitebná reťaz, Výzva; Podpora, spolupráca, kontakty  Jul 14, 2017, 3:23 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník; Aktuálne dianie; Modlitebná reťaz; Reformačné okienko; Žijem iné letá; Stanovisko Cirkevného zboru Modra; Výzva k reštrukturalizácii; Napísali ste...; Z vašich mailov, podnetov, kontakty  Jul 29, 2017, 2:31 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník; Zo zbierky - Keď tiene klamú; Trochu iný august; Reformačné okienko - Pokánie nie je zamerané iba na minulosť; Modlitebná reťaz; Vyznanie; Muž viery - Mikuláš Lipták; Opera Hrad prepevný ... v Modre; Všetky naše časy, Smerovník kresťanskej cesty - zamyslenie; Kontakty  Aug 18, 2017, 6:43 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník; EBF UK - Vyjadrenie dekana; Kauza, ktorá nie je kauzou; Mimoriadne VZ ZED; Podpora podpredsedníčke ZED; Reformačné okienko - Reformácia dnes, Cesta kresťana 2; Duch pokánia; Smerovník kresťanskej cesty; Anketa ku začiatku školského roka; Spolupráca; Kontakty  Sep 14, 2017, 1:32 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH: Úvodník; Odďaľovanie slobody; VZ Evanjelickej jednoty; Charta 2017, Mimoriadne VZ ZED; Rukami apoštolov diali sa...; Reformačné okienko; Modlitebná reťaz; Okienko MoS; Vaše názory a reakcie - Otvorené cesta, Zvláštny tón; Spolupráca, Kontakty  Sep 22, 2017, 1:29 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
ÚVODNÍK - „VŠETKO MÁ SVOJ ČAS ...“; SYNODA 2017 ALEBO O NEVEREJNOSTI VECÍ VEREJNÝCH; OBNOVA NIE JE MOŽNÁ BEZ POKÁNIA – ROZHOVOR; MODLITEBNÁ REŤAZ; REFORMAČNÉ OKIENKO; SYNODA 2017 ALEBO O NEVEREJNOSTI VECÍ VEREJNÝCH – POKRAČOVANIE Z 1. STR.; NEUDELENIE SÚHLASU; SPOLUPRÁCA, KONTAKTY  Sep 29, 2017, 9:57 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: ÚVODNÍK - 31. OKTÓBER NIE JE DŇOM REFORMÁCIE NÁHODOU; KEBY BOL MARTIN LUTHER MLČAL, KDE BY BOLA CIRKEV? – ROZHOVOR; JE ČAS, ABY SA NIEČO ZMENILO - ROZHOVOR; REFORMAČNÉ OKIENKO; MODLITEBNÁ REŤAZ; ÚRYVOK ZO SPISU M. BODICKÉHO; SMEROVNÍK KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA; CÍTITE TEN ZÁPACH? KONTAKTY  Oct 6, 2017, 7:44 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: ÚVODNÍK – TAK VYPOVEDÁME ...; INFANTILNOSŤ; KTO JE IMRICH LUKÁČ?; KYRIE ELEJSON - BÁSEŇ; POTREBUJEME ZDRAVÉ DUCHOVNÉ PROSTREDIE - ROZHOVOR; MODLITEBNÁ REŤAZ; REFORMAČNÉ OKIENKO; OKIENKO MOS; PODUJATIA PRI PRÍLEŽITOSTI 500.VÝROČIA REFORMÁCIE; KONTAKTY  Oct 13, 2017, 8:25 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: ÚVODNÍK; STROM KRIČÍ, ŽE SA MU NEPÁČI OVOCIE ...; NOVÁ CESTA; REFORMAČNÉ OKIENKO; HISTÓRIA RAZ VYDÁ SVEDECTVO O CIRKVI; MODLITEBNÁ REŤAZ; POTREBUJEME LUTHEROVU NÁSTOJČIVOSŤ; TAM VO WITTENBERGU; PREČO SME ZRUŠILI ODBER EPST? - ANKETA; PODUJATIA PRI PRÍLEŽITOSTI 500.VÝROČIA REFORMÁCIE; KONTAKTY  Oct 20, 2017, 2:06 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: BOJÍM SA,ŽE SVETLÁ ZHASNÚ; NIEKTORÉ BUDOVY DOSLOVA PADAJÚ NA HLAVU ALEBO NÁPRAVA CHÝB A OČISTENIE CIRKVI; LUTHEROV ODKAZ; SPOMÍNAME S VĎAKOU ...; VŠETKY CIRKVI BY POTREBOVALI REFORMÁCIU - ROZHOVOR; MODLITEBNÁ REŤAZ; REFORMAČNÉ OKIENKO; OKIENKO MOS; O REFORMÁCII V SKRATKE; POZVÁNKA NA SLUŽBY BOŽIE; PODPORA, KONTAKTY  Oct 27, 2017, 5:26 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
OBSAH ČÍSLA: REFORMÁCIA POKRAČUJE; SKUPINA ONI A MY; SLÁVNOSTNÁ PREMIÉRA OPERY; SOUMRAK KŘESŤANSKÉ CIVILIZACE; CIEĽOM REFORMÁCIE JE REKREÁCIA; REFORMAČNÉ OKIENKO; MODLITEBNÁ REŤAZ; OKIENKO MOS; PODPORA; KONTAKTY  Nov 10, 2017, 8:33 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: BYŤ RADOSTNÝM KRESŤANOM...; NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA PROTI DNEŠNÉMU ČLOVEKU; Ó LÁSKA BOŽIA...; OKIENKO MOS; REFORMAČNÉ OKIENKO; NÁŠ BOJ; MODLITEBNÁ REŤAZ; VYŠLO NOVÉ ČÍSLO MELANCHTONA; BÁSEŇ..., VEČNOSŤ...; DOBRÉ ČÍTANIE Z VIVIT-U; SPOLUPRÁCA, KONTAKTY  Nov 24, 2017, 10:40 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: ÚVODNÍK; ROZHOVOR S BOŽIDAROU BAŠKOVOU; REFORMAČNÉ OKIENKO; SYNODA ECAV AKO RUKOJEMNÍK PREDSEDNÍCTVA ECAV; MODLITEBNÁ REŤAZ; KONTAKTY  Dec 8, 2017, 3:06 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah listov: JE ČAS SA NADÝCHNUŤ ...; PREKONAŤ STRACH; PRIJMI, OTČE NÁŠ, ...; ADVENT PRE TEBA; ROZHOVOR S PREDSEDOM HELP; REFORMAČNÉ OKIENKO; POĎ ZA MNOU, ALEBO ...; ŤAH NA BRÁNU; JEDNOTA DUCHA VO ZVÄZKU POKOJA; ŠTEDRÝ DEŇ A VIANOCE U STARÝCH SLOVANOV; ČAS VYSTRIEŤ DUŠU - POÉZIA; VIANOČNÁ HYMNA LÁSKY; MODLITEBNÁ REŤAZ; VÍZIA ROZVOJA PRE ROK 2018; NEHOSPODÁRNE NAKLADANIE S MAJETKOM ECAV  Dec 21, 2017, 10:22 AM evanjelicka verejnost
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser