Reformačné listy 2019

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obsah: NOVOROČNÉ ŽELANIE; 2019 – ROK NÁDEJÍ; PREVZALI SME Z OFICIÁLNEJ STRÁNKY ECAV; MODLITEBNÁ REŤAZ; ZAŽIŤ BOŽIU JEDNOTU V POKORE; MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO; PAVLOVA MODLITBA ZA CIRKEV, ZA CIRKEVNÝ ZBOR; HELP ODSUDZUJE VZNIK ASOCIÁCIE SLOZ; REFORMAČNÉ OKIENKO; VIVIT – PONUKA LITERATÚRY  Jan 20, 2019, 4:57 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: VYKROČILI SME; ZACHOVAŤ JEDNOTU A POZVAŤ ĽUDÍ DO SLUŽBY; INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU; ROZHOVOR SO ŠÉFREDAKTORKOU EVANJELICKÉHO VÝCHODU; VĎAKA PÁNU BOHU; MODLITEBNÁ REŤAZ; REFORMAČNÉ OKIENKO; O KRSTE SVÄTOM; EVANJELIKÝ VÝCHOD; STANOVISKO K AKTUÁLNEMU STAVU SPOLOČNOSTI TRANOSCIUS, A.S. A KONFERENCII „HLUCHOSLEPOTA V CIRKVI“  Feb 8, 2019, 4:11 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: ECAV NA SLOVENSKU K VÝROČIU SMRTI JÁNA KUCIAKA A MARTINY KUŠNÍROVEJ; UZNESENIA ZO ZBOROVÝCH KONVENTOV; KOHO – ČOHO SME NAOZAJ PLNÍ?; MODLITEBNÁ REŤAZ; POZVÁNKA NA INŠTALÁCIU DO ZVOLENA; AKO LUBINANI ZAČALI EVANJELIKOV SÚDIŤ; JEMNOSŤ DUCHA  Feb 22, 2019, 11:12 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Obsah: JEŽIŠ A NASLEDOVNÍCI – RUŠITELIA POKOJA; VYHLÁSENIE K INŠTALÁCII BISKUPOV A UVEDENIA GENERÁLNEHO DOZORCU; INŠTALÁCIA, NA KTOREJ SOM (OPÄŤ) NEBOL; UZNESENIA ZO ZBOROVÝCH KONVENTOV; VO ZVOLENE INŠTALOVALI NOVOZVOLENÝCH BISKUPOV A UVIEDLI NOVÉHO GENERÁLNEHO DOZORCU; POZDRAV EMERITNÉHO BISKUPA IVANA OSUSKÉHO; POZDRAV REVERENDA DUŠANA TÓTHA; ČO POVAŽUJEM ZA DÔLEŽITÉ PRE ECAV V R. 2019; MODLITEBNÁ REŤAZ; AKO POSTUPOVAŤ V KRÍZE (1.ČASŤ)  Mar 8, 2019, 12:10 PM evanjelicka verejnost