Kauza Mucha


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  May 15, 2016, 10:23 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Pozor, má to 12MB!  May 15, 2016, 10:30 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 15, 2016, 10:32 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 20, 2016, 10:13 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Aj s podpisom. Podpis na zápisnici nemusí byť! Overte si to u svojho právnika.  May 20, 2016, 10:15 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  May 20, 2016, 10:16 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Feb 15, 2017, 10:27 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Feb 15, 2017, 10:27 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Predseda synody 1. časť. 5MB  Jun 8, 2016, 7:14 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Predseda synody 2. časť. 6MB  Jun 8, 2016, 7:15 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Feb 15, 2017, 10:28 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Oct 12, 2016, 12:33 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Vyjadrenie p. Buricovej, súčasnej manželky seniora Muchu   Feb 15, 2017, 10:28 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jan 18, 2017, 2:41 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Ženatý pán senior Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku  Jan 20, 2017, 12:44 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Cirkus pokračuje  Jan 28, 2017, 9:33 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Jan 28, 2017, 9:34 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Vraj v Ev. posli nie je cenzúra a uverejňujú objektívne informácie. Presvedčte sa na vlastné oči. Neuverejnená reakcia s. Muchovej.  Jan 28, 2017, 9:36 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Pozrite si, kto ovláda a riadi Tranoscius a teda aj Ev. posol.  Jan 28, 2017, 9:37 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Celý článok z januára 2017  Jan 29, 2017, 11:51 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Feb 8, 2017, 1:37 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Feb 8, 2017, 1:38 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
V čase uverejnenia bolo dané stanovisko neprávoplatné, napriek tomu ho I. Lukáč a M. Klátik uverejnili.  Feb 20, 2017, 8:51 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Feb 25, 2017, 3:31 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Feb 25, 2017, 3:33 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Z pera A. Drobnej - bývalej generálnej právnej zástupkyne. Za vyjadrenie názoru v slobodnej demokratickej krajine.  May 14, 2018, 11:09 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Aj po rokoch táto kauza rezonuje nie len v cirkvi, ale aj v spoločnosti. Potvrdzuje to aj tento článok v denníku Pravda z 5.júna 2018  Sep 11, 2018, 7:57 AM evanjelicka verejnost