Kauza Reformata

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Oct 9, 2015, 10:44 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Niektorí našim generálnym úradníkom nestoja ani za to, aby im oznámili ich odvolanie.  Oct 9, 2015, 10:46 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Oct 9, 2015, 10:47 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Oct 9, 2015, 10:49 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Na jedného z konateľov Reformata s.r.o.  Nov 8, 2015, 12:48 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Nov 16, 2015, 7:42 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Nov 16, 2015, 7:43 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Nov 16, 2015, 7:43 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Autor - Generálny žalobca  Apr 26, 2016, 12:38 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 26, 2016, 12:40 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 26, 2016, 12:44 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 26, 2016, 12:46 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 26, 2016, 12:48 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 26, 2016, 12:49 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Apr 26, 2016, 12:50 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Článok z Plus 7 dní. Konateľka spoločnosti Reformata s.r.o. najala SBS proti voleným funkcionárom ECAV.  May 15, 2016, 10:19 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Pozrite si videá z diania pred GBÚ, keď SBS nechcela do budovy vo vlastníctve ECAV pustiť cirkevných funkcionárov! https://www.youtube.com/playlist?list=PLWij1Un64m4eoISmoSugs3u7HEtnqxaWs  Jan 14, 2017, 1:53 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Tliachy!  May 27, 2016, 11:57 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Mocný list. Hodný prečítania.  Jun 7, 2016, 2:54 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Jednoduchá Mária, časť 497. :)  Dec 5, 2016, 12:13 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Nekonečný príbeh o Reformate  Dec 15, 2016, 4:38 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
2% šli pre občianske združenie Červený nos. Nie Diakoniu, ani školu v Červenici, či iné evanjelické združenie. A takmer 13 tisíc za právne služby???  Dec 15, 2016, 4:40 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
EPST to odmietol uverejniť. V predstavenstve Tranoscius a.s. sedia Milan Krivda aj Imrich Lukáč - autor článku. V dozornej rade sedí Miloš Klátik.  Dec 19, 2016, 1:59 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWij1Un64m4cMTgRrjudDjwZ8PMIsOJUs  Jan 14, 2017, 1:52 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Súbor obsahuje sprievodný list, samotnú reakciu, žiadosti poslané emailom, kópiu podacieho lístka z pošty, výpis z OR, kde sú vyznačení ľudia z riadiacich orgánov Tranoscia - Klátik, Lukáč, Krivda, aby bolo jasné, že Tranoscius, ani Ev. posol nie sú nezávislé. Títo ľudia priamo riadia spoločnosť a teda aj Ev. posol  Jan 25, 2017, 7:08 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Reakcia Imricha Lukáča na neuverejnenie reakcie dotknutého bývalého konateľa. Viď dokument č. 24  Jan 29, 2017, 5:56 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Na jeho list v dokumente č. 27  Jan 29, 2017, 5:57 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 20, 2019, 3:27 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 20, 2019, 3:28 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 20, 2019, 3:29 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 20, 2019, 3:30 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 20, 2019, 3:31 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 20, 2019, 3:32 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Mar 20, 2019, 3:33 PM evanjelicka verejnost
ċ

View
Rozhodnutie Krajského súdu Trnava o vrátení veci na Okresný súd Senica. Dôvodom je neschopnosť žalobcu (Reformaty pod vedením Š. Sabola, Mervarta, Lukáča a Klátika) jasne určiť petit žaloby.  Dec 8, 2020, 4:22 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Okresný súd v Senici v plnom rozsahu zamietol žalobu Reformaty a priznal 100% trov konania žalovanej. Zaujímavé čítanie. Súd napr. konštatuje, že žalobca by mal byť schopný sformulovať žalobu. V prípade Reformaty neboli schopní ani len toho :)  Dec 8, 2020, 4:31 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Veľmi dobre, vecne a faktograficky vysvetlená celá genéza vykonštruovanej "kauzy" Reformata. Správa bola schválená Synodou 2020  Dec 8, 2020, 4:35 AM evanjelicka verejnost
Subpages (1): Komisia-Synoda-2019