Synoda 2017

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Zaujímavé čítanie z pera bývalej GPZ A. Drobnej  Aug 4, 2017, 7:44 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Návrh rokovacieho poriadku A. Drobnej nebol prijatý, preto sa šlo podľa rokovacieho poriadku z r. 2012  Aug 4, 2017, 7:45 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Zaujímavé právne názory bývalej GPZ.  Aug 4, 2017, 7:47 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Synodou ODMIETNUTÁ správa M. Klátika a I. Lukáča  Mar 24, 2018, 11:17 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 7:51 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 7:52 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 7:53 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:16 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:24 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:25 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:26 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:27 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:28 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:29 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:29 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:30 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:31 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:32 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Aug 4, 2017, 8:34 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Synodou ODMIETNUTÝ rozpočet na r. 2018 s rozpočtovanou stratou vyše 89tisíc EUR.   Mar 24, 2018, 11:18 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Sep 26, 2017, 2:57 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
  Sep 26, 2017, 6:20 AM evanjelicka verejnost