Udialo sa v 2020

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Správa predstavenstva Tranoscia za rok 2019, ktorú akcionári schválili na VZ 26. júna 2020.  Jun 26, 2020, 3:16 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Rozhodnutie Krajského súdu Trnava o vrátení veci na Okresný súd Senica. Dôvodom je neschopnosť žalobcu (Reformaty pod vedením Š. Sabola, Mervarta, Lukáča a Klátika) jasne určiť petit žaloby.  Dec 8, 2020, 4:23 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Okresný súd v Senici v plnom rozsahu zamietol žalobu Reformaty a priznal 100% trov konania žalovanej. Zaujímavé čítanie. Súd napr. konštatuje, že žalobca by mal byť schopný sformulovať žalobu. V prípade Reformaty neboli schopní ani len toho :)  Dec 8, 2020, 4:31 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Veľmi dobre, vecne a faktograficky vysvetlená celá genéza vykonštruovanej "kauzy" Reformata. Správa bola schválená Synodou 2020  Dec 8, 2020, 4:36 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Správa bola schválená Synodou 2020  Dec 8, 2020, 4:35 AM evanjelicka verejnost
ċ

View
Celá správa predsedníctva ECAV za rok 2019, ktorá bola schválená Synodou 2020. Je riadne transparentne dostupná na oficiálnej stránke ECAV www.ecav.sk  Dec 8, 2020, 4:37 AM evanjelicka verejnost